Programma 'AEC: De Authentieke en Effectieve Commissaris en Toezichthouder'

Het programma AEC draait al meerdere jaren, kent een netwerk van honderden alumni en wordt door de deelnemers hoog gewaardeerd. AEC is gericht op het verschaffen van inhoudelijke kennis en inzicht in de dynamiek van het toezicht houden door de commissaris met de juiste afstand en houding.

Bij het programma AEC wordt gewerkt op basis van het drieluik:

  • inzicht - uw rol, uw team, board dynamiek, board modellen, vergadercyclus
  • praktisch - board processen, omgang met stakeholders, (zelf)evaluatie, transparantie, casuïstiek, besluitvorming en valkuilen en dilemma’s
  • in control - wet- en regelgeving, aansprakelijkheid, werkgeverschap, toezicht commissies, de accountant en risicomanagement

Doel van dit vierdaagse programma is het bijdragen aan uw inzicht in uw persoonlijke voorkeuren bij het werken als (beoogd of reeds functionerend) lid van een RvC of RvT. Na afloop bent u beter in staat uw eigen rol als professioneel commissaris of toezichthouder in te vullen, ‘board room dynamiek’ te beïnvloeden en heeft u inzicht verworven in de specifieke toegevoegde waarde die u als commissaris in een organisatie kunt leveren.

AEC is onderdeel van onze Waardengedreven Governance programma’s op bestuurlijk niveau. De verschillende doelgroepen komen hier twee dagen samen voor een stevig basisprogramma met governance kennis en ervaringsuitwisseling. Daarbovenop komt per doelgroep een verdiepingsprogramma.
In de praktijk is gebleken dat dit programma goed in de smaak valt bij de deelnemers. U kunt hierover meer lezen door op Referenties te klikken.

Deelnemers aan dit programma zijn overwegend commissarissen in de profitsector en toezichthouders van organisaties in de semipublieke sectoren, alsmede bestuurders, directeuren en professionals met het profiel en de ambitie binnen enkele jaren een commissariaat of toezichthoudende functie te gaan vervullen.
Basis voor deze opleiding is het door onszelf ontwikkelde en gepubliceerde 'nine box model', dat als kader dient voor het afdekken van alle relevante thema's rondom toezicht.

Voor deze opleiding is een flyer beschikbaar. Wanneer u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Meld u aan voor programma AEC