Corporate Governance

Een term die tegenwoordig zeer regelmatig voorbij komt en waar veel mensen wel eens van hebben gehoord is corporate governance. Een geweldige term maar wat wordt nou precies met de term corporate governance bedoeld?

Wat is corporate governance?

Corporate governance is van oorsprong een Engelstalig begrip die tegenwoord ook in Nederland zeer regelmatig wordt toegepast binnen zowel het bedrijfsleven als overheidsorganisaties. Letterlijk vertaald betekent corporate governance ‘ondernemingsbestuur’. Dit is eigenlijk een vrij algemeen en veelomvattend begrip dat op verschillende manieren kan worden opgevat en uitgevoerd.

De term corporate governance duidt eigenlijk op de wijze waarop een onderneming goed, efficiënt en verantwoord bestuurd dient te worden. Het betreft eigenlijk de bijdrage aan de bestuurlijke wijsheid en integriteit bij de besturing van (grote) organisaties alsmede het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid aan de stakeholders. Denk daarbij aan de aandeelhouders, werknemers, klanten en eigenlijk ook de samenleving als geheel.

Corporate governance geeft daarmee inhoud aan de vraag hoe een onderneming of (grote) organisatie efficiënt en verantwoord dient te worden geleid. Integriteit en transparantie zijn dan ook zeer belangrijke aspecten binnen corporate governance. Tevens speelt het regelen van de relatie en verhoudingen tussen bestuurders, directie, commissarissen en aandeelhouders een belangrijke rol. Een goede corporate governance is dan ook een samenhang van meerdere zaken.

Goede corporate governance

Een goede corporate governance is essentieel voor (grote) organisaties en ondernemingen. Maar wat houdt een goede corporate governance precies in?

Een goed corporate governance beleid vertaalt de visie en de belangen van de stakeholders naar beleid en concrete doelstellingen. Daarbij is het zeer belangrijk om naar de langere termijn te kijken. Daarnaast is een goede corporate governance niet alleen gericht op de primaire doelen van een organisatie zoals het verkopen van producten en/of het leveren van diensten. Het gaat bij Corporate governance ook om het naleven en hanteren van de bedrijfswaarden om deze doelen te behalen. Dit maakt het tevens lastig om een eenduidige lijst met criteria van goed bestuur op te stellen. Dit is immers voor iedere organisatie verschillend.

Over de uitkomst en de toekomstverwachtingen van dat beleid dient te worden gerapporteerd aan de raad van commissarissen en de aandeelhouders. Over het algemeen gebeurt dat rapporteren tijdens de aandeelhoudersvergadering. Een goed corporate governance beleid is overigens essentieel om problemen en fraudezaken te voorkomen.

Corporate governance en de Governance University

De Governance University is het kennisinstituut voor corporate governance en iedereen die bestuur en toezicht wil professionaliseren. In samenwerking met onze klanten en partners bouwen we met de Governance University mee aan de doorontwikkeling en verdere professionalisering van onze deelnemers en organisaties.

Wij beschikken over een curriculum met zorgvuldig samengestelde opleidingen en programma’s op het gebied van corporate governance. Denk bijvoorbeeld aan ons programma de Authentieke en Effectieve Commissaris en Toezichthouder (AEC). Daarnaast hebben wij meerdere programma’s voor commissarissen en toezichthouders, directeuren en bestuurders, secretarissen en andere governance-professionals. Bekijk ons overzicht van governance opleidingen.

Het doel van onze programma's is het bijdragen aan uw kennis en inzicht om uw eigen rol als governance-professional beter in te vullen en "board room dynamiek" meer authentiek en effectief te beïnvloeden. Onze programma’s zijn op open inschrijving maar worden eventueel ook incompany aangeboden.

Wilt u meer informatie over een van onze opleidingen,
bel 0343 - 47 61 73.

Governance University maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK