telefoon-icoon
Heeft u vragen over deze opleiding?
Bel 0343 - 47 61 73

DEA De Deskundige en Effectieve Auditcommissie

Algemeen

Speciaal voor leden van auditcommissies van raden van toezicht en commissarissen heeft Governance University het 3,5 daagse DEA programma ontwikkeld. Wij zien dat het belang van de rol en positie van de auditcommissie sterk toeneemt in de moderne governance.

Doel van het programma “De Deskundige en Effectieve Auditcommissie” (DEA) is het verschaffen van inhoudelijke kennis en inzicht in de dynamiek van het toezichthouden door de auditcommissie. Na afloop bent u beter in staat uw rol als lid van de auditcommissie met de juiste afstand en houding in te vullen, ‘board room dynamiek’ te beïnvloeden en heeft u inzicht verworven in de specifieke toegevoegde waarde die u als lid van de auditcommissie in een organisatie kunt leveren.

Commissarissen zonder financiële achtergrond komen eerst een halve dag samen voor een stevig basisprogramma op het gebied van financiën, ondersteund door e-learnings en literatuur.

Daaropvolgend is er voor commissarissen en toezichthouders met en zonder financiële achtergrond een specifiek verdiepingsprogramma van drie dagen.

Deelnemers DEA programma

Deelnemers aan dit programma zijn overwegend zittende leden (met minimaal 1 jaar ervaring) van auditcommissies uit alle sectoren, waarbij de mate van het hebben van een financiële achtergrond uiteen loopt.

DEA Programma

Het uitgangspunt bij de opzet van de sessies van dit programma is een korte en bondige uitleg van de theoretische kaders, gericht op de scope van de auditcommissie (financiën, ICT, risicomanagement), waarbij meteen wordt doorgeschakeld naar mogelijke issues en dilemma’s uit de praktijk van zowel de docenten als de deelnemers. Het is belangrijk dat de deelnemers gevoel krijgen voor situaties waarbij interventies noodzakelijk zijn en voor het soort vragen die op dat moment gesteld zouden kunnen worden.

In de facultatieve eerste halve dag (basisprogramma) wordt vooral ingezoomd op het verschil tussen verlies- en winstrekening, balans en kasstroom en de belangrijkste financiële kengetallen.

Tijdens de verdiepingsdagen wordt aandacht besteed aan de rol van de Auditcommissie tijdens de Planning & Controlcyclus en zal daarnaast specifiek worden stilgestaan bij de onderwerpen Investeringen, Treasury, ICT en Risicomanagement.

Enkele sessies worden ondersteund door een e-learning module, waardoor een blended programma ontstaat.

Sessie 0 Financiën: de basis (uitleg balans, winst & verliesrekening, kasstroom en kengetallen)
Door drs. Mieke Pigeaud RC (lid RvC en AC van Havenbedrijf Amsterdam, Consumentenbond en PWN)
Sessie 1 Het ‘waarom’ en ‘wat’ van de AC: hoe verhoudt zich de AC tot de RvC/T en de gehele organisatie en omgeving?
Door dr. Stefan Peij (directeur en oprichter Governance University en lid AC ministerie JenV)
Sessie 2 Het ‘hoe’ van de AC: inrichting en te maken keuzes
Door drs. Mieke Pigeaud RC
Sessie 3 Rol van de interne en externe accountant
Door Remko Lagendijk RA MSc (partner Grant Thornton)
Sessie 4 Rol van de commissaris en de AC in de planning- en controlcyclus & Investeringsbeslissingen
Door drs. Mieke Pigeaud RC
Sessie 5 Treasury
Door drs. Erik Teiken RT (interim treasurer, lid RvC ws Barneveld)
Sessie 6 Toezicht houden op Cybersecurity
Door Koen Gijsbers, directeur-eigenaar Cyber4Board
Sessie 7 Strategisch risicomanagement
Door drs. Frank van Egeraat RC FRM CIA (Certified Internal Auditor IIA, Partner Accent en lid RvC woonstichting SSW)
Sessie 8 Toezicht houden op ICT
Door Brigitte Beugelaar RE RA (partner KPMG IT Assurance & Advisory
Sessie 9 Persoonlijke Effectiviteit
Door drs. Puck Dinjens of Monique Meeuwisse (Governance University)

Uw investering

Uw investering bestaat uit een deelnamefee van € 4.250 incl. cursusmateriaal, dranken en maaltijden, exclusief BTW en evt. overnachtingen. 5% korting is mogelijk bij betaling tot een maand voor aanvang.

Dit programma is goed te combineren met AEC (vijf extra dagen). Bij gelijktijdige aanmelding voor meerdere programma’s krijgt u 5% extra korting op de totale cursusfee.

Certificering en erkenning

U ontvangt een certificaat. DEA is erkend door Cedeo en biedt 28 PE-punten.

Effectiever toezichthouden als auditcommissielid?

Onze opleiding bestaat in totaal uit drie en een halve dag (zonder overnachtingen). De sessies vinden plaats op Parc Broekhuizen. Enkele sessies worden ondersteund door een e-learning module.

  • DEA 3: 20 en 21 april, 8 en 9 juni 2023
  • DEA 4: 5 en 6 september, 12 en 13 oktober 2023
Overzicht opleidingen

Wilt u meer informatie over een van onze opleidingen of adviesdiensten,
bel 0343 - 47 61 73.

Governance University maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK