Advies

Herkent u dit?

 • “Wij zijn als RvC/RvT niet altijd erg kritisch bij zelfevaluaties; ik zou er meer uit willen halen”
 • “Er is kritiek op onze RvC/RvT vanuit stakeholders, aandeelhouders, externe toezichthouders, we willen de governance eens onder de loep nemen en zo het initiatief in eigen hand houden”
 • “De neuzen in onze RvC/RvT staan niet altijd dezelfde kant op, het lijkt erop dat we niet naar een gezamenlijk doen werken”
 • “Het is binnen onze RvC/RvT vaak lastig om op effectieve wijze tot goede besluiten te komen”
 • “Tussen de RvC en RvB bestaat veel ruis”
 • “We willen onze aanstaande collega in de RvC goed laten voorbereiden voor de geschiktheidstoets”

Ons team met ervaren boardroom adviseurs helpt u met specifieke vraagstukken in uw raad van commissarissen, raad van toezicht of bestuur. Dat is onderdeel van onze missie: de governance in Nederlandse bedrijven en instellingen op een hoger peil helpen brengen. Het betreft vraagstukken rondom:

 • Begeleiden van uw zelfevaluatie voorbij de checklists: een stevig, goed begeleid en open procesverloop met gedeelde en uitvoerbare ontwikkelpunten
 • In kaart brengen van uw board en governance, ter verbetering ervan of ter verantwoording erover aan stakeholders, eigenaars of externe toezichthouders
 • Opzetten van een toezichtvisie, een toezichtkader en het toetsingskader ter bevordering van duidelijk, effectief, goed ingeregeld en professioneel intern toezicht
 • Uw persoonlijke of teameffectiviteit: samenwerken in en tussen topteams vanuit uw eigen stijl en drijfveren
 • Uw kennis, geschiktheid en vaardigheden als bestuurder of intern toezichthouder.

Contact

Wilt u meer weten hoe wij u met uw Governance vraagstukken kunnen ondersteunen?

Laat u terugbellen

Referenties

Ik kijk met veel plezier terug op een mooi gesprek, hartelijk dank voor jouw goede begeleiding.
Jolande Sap, lid RvC KPMG NV en KPN NV

The effectiveness of a self-assessment in this form is very much dependent of the quality of the facilitator and I think that Dr. Stefan Peij of the Governance University proved to be a good choice.
Paul Kabel, lid RvC Enel Insurance NV

Wilt u meer informatie over een van onze opleidingen, bel 0343 - 47 61 73.