Actueel

Bijdruk Handboek Corporate Governance

De zesde editie van het Handboek Corporate Governance, dat in de zomer van 2018 verscheen, was zó snel uitverkocht dat nu al een bijdruk nodig is. Intussen was bekend geworden dat Pauline van de Meer Mohr de nieuwe voorzitter is geworden van de Monitoring Commissie. We namen de gelegenheid te baat haar te vragen het nieuwe voorwoord te schrijven. Het resultaat leest u in de nieuwe versie van het boek of, als u het boek al heeft, hier.

Lees meer »

Tijd voor een Commissie Legitimiteit

Sinds Simon Sinek kwam met zijn theorie over why, what en how (‘startwithwhy’, 2014) is de aandacht voor vragen over legitimiteit en bestaansrecht van bedrijven, instellingen en hun raden van toezicht en commissarissen ook in Nederland weer enigszins toegenomen. Tijdens ons advieswerk merken we echter dat raden van commissarissen en toezicht vooral bezig zijn met het what en how (op welke markten wil de raad van bestuur focussen? hoe gaan we ons verantwoorden naar de aandeelhouders? hoe gaat het bestuur de bouw van de nieuwe wijk realiseren? hoe blijft de raad van bestuur in control en welke risico’s vindt zij acceptabel?) en te weinig met het why (waarom bestaat de onderneming, waarom, voor en namens wie houden wij als commissarissen toezicht?).

In sommige landen waar wij als GU actief zijn ...

Lees meer »

Eerste resultaten onderzoek ‘Wat is een goede RvC Voorzitter?’ bekend

Bij een goede RvC of RvT voorzitter denkt de ervaren commissaris als eerste aan (ver-)binden. De goede voorzitter heeft overzicht, verdeelt en structureert, luistert en geeft ruimte. Een slechte voorzitter is dominant, vooringenomen, te operationeel en plaatst zichzelf op de voorgrond. Door vragen te stellen en een duidelijke agenda / structuur zorgt een goede RvC of RvT voorzitter dat de overige commissarissen betrokken worden en blijven bij discussies tijdens vergaderingen. Sterk optreden doet de voorzitter alleen bij chaos, conflict en disfunctioneren.

De top-drie problemen die de RvC of RvT vooral ervaart worden nog steeds herkent; de voorzitter heeft een belangrijke rol deze op te lossen. Het betreft:

Lees meer »

GU te horen op BNR Nieuwsradio

GU is in juni en september 2018 te horen geweest op BNR over zaken als ING (tekortschietende witwas-systemen), ABN AMRO (problemen in de top), Air France-KLM (waarom het moeilijk is een ceo te vinden). Stefan Peij gaf als takeaways: “In Nederland moet barbertje al snel hangen. We hebben een hogere ceo turnover dan de VS. Stuur niet meteen de ceo weg en zorg nu eerst dat ING zijn zaken op orde krijgt.” (Enkele dagen later ontsloeg de RvC van ING de cfo). “Bij een onderneming als Air France-KLM is stakeholdermanagement key. Als je daar niet voldoende aandacht aan besteed komt er nooit een gedragen profielschets en dus geen geaccepteerde ceo.” (enkele weken daarna wist de onderneming een nieuwe ceo te presenteren).

Lees meer »

Nieuwe Handboek Corporate Governance

Op 27 augustus 2018 nam mr. Inge Brakman (commissaris bij o.m. Shell NL en het Rode Kruis) het eerste exemplaar van de zesde editie van het boek (eerder aangeduid als de ‘bestuursbijbel’) in ontvangst. Haar aansluitende speech was aanleiding voor Pieter Couwenbergh om in zijn column in het FD aandacht te schenken aan ingenieurs in de RvC. Kunnen zij wel tijdig zien waar operationele problemen in de onderneming voorkomen en waar disruptie in de markten zal gaan optreden?

Lees meer »

Goede Raad voor Commissarissen

Op 4 september 2018 vond op kasteel Moersbergen het symposium plaats ter ere van het verschijnen van het gelijknamige boek onder redactie van onze programmadirecteur Puck Dinjens. Annemarie Jongerden van congrespartner Grant Thornton opende het symposium met een speech over fraude en de accountant. Wat kun je als accountant wel en niet waarnemen?

Doekle Terpstra gaf de circa honderd toehoorders mee dat ‘good governance’ niet alleen van een systeem is, maar vooral van mensen afhankelijk is. En mensen zijn feilbaar. Wat nodig is, is het voeren van het ‘lastige gesprek’, dat niet over meetbare feiten gaat maar over houding en gedrag, integriteit, aanspreekbaarheid en voorbeeldgedrag. Kennen we onszelf voldoende als ‘heel de mens’?

Stefan Peij besprak de Volkswagen-case aan de hand vanuit gedragswetenschappelijke invalshoek. Hij adviseerde ...

Lees meer »

Stormloop op de raden van toezicht

Governance University heeft bijgedragen aan het artikel in Trouw van 30 april 2018 onder deze kop. Zo stelt directeur Peij in het artikel: “De grijze uil die alles weet, is zo goed als verdwenen” en “[De nieuwe […] toezichthouders] zijn maatschappelijk gedreven en betrokken, maar zien hun functie als toezichthouder ondanks de geringe vergoeding als een échte baan die zij als veertiger náást hun echte carrière hebben. Ze communiceren beter dan de oude generatie en zijn zich bewust van hun soms beperkte kennis. Dat is goed. Daardoor is er juist behoefte aan extra opleiding.”

Lees meer in het pdf-artikel van Trouw.

Lees meer »

Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe uitgangspunten voor good corporate governance

Tegenwoordig streven bedrijven en instellingen naar het creëren van waarde op de lange termijn voor alle belanghebbenden. Het bestuur en de raad van commissarissen moeten deskundig en geschikt zijn voor hun taak, vertonen passend gedrag en nemen risico’s die passen binnen de geformuleerde strategie en de vastgestelde risicobereidheid.

Deze uitgangspunten worden concreet uitgewerkt door de zeventien auteurs van de zesde (2018) editie van het Handboek Corporate Governance, onder redactie van Stefan Peij. Te koop bij de grotere online boekhandels.

Aan de hand van het ‘nine box model’ wordt de lezer meegenomen naar de economische, juridische, strategische, operationele en gedragskundige aspecten van corporate governance. Dit boek helpt eenieder die te maken heeft met de onderwerpen governance, bestuur en toezicht de ontwikkelingen van binnenuit te begrijpen en op de eigen situatie toe te passen.

Lees meer »

Situationeel Toezichthouden

Het recente RvC-voorzittersdrama bij ABN AMRO deze week heeft in ieder geval tot één positief ding geleid: ons GU model van Situationeel Toezichthouden is via het FD weer uit de kast gehaald. Uit 2005 maar nog zeer actueel bij zelfevaluaties. Onder Publicaties vind u meer informatie over dit model.

Lees meer »

Wat kan de Australische company secretary leren van de Nederlandse?

Tijdens het 34e jaarcongres van the Governance Institute of Australia in december 2017 in Melbourne sprak Stefan Peij ten overstaan van zo’n honderd uitvoerend en niet-uitvoerende bestuurders en secretarissen over ethics in de boardroom. Tegelijkertijd verscheen in hun magazine Governance Directions zijn artikel over de vraag of secretarissen mede-verantwoordelijk zijn voor de effectiviteit van de board en wat Australische secretarissen in dat opzicht kunnen leren van hun Nederlandse counterparts. Lees het gehele artikel via de download op de pagina Publicaties.

Lees meer »

Alumni- en relatiesite GUConnect.nl van start

Op de site kunnen alumni en relaties nieuws delen en jobs posten.
Zie guconnect.nl

Lees meer »

One-tier board. “Onbekend maakt onbemind”

Het was een opvallend bericht eerder deze maand: Acomo wil overstappen naar een one-tier bestuursmodel. Waarom zou een bedrijf hiervoor kiezen in plaats van het voor Nederland zo gebruikelijke two-tier model? Via “kortere lijnen” een slagvaardiger onderneming creëren.

Lees meer »

Zorgsector. “Gedrag en cultuur moeten effectief zijn”

De coverstory van Skipr (nr. 4, april 2017) gaat over transparantie in de zorg. Daarbij wordt ingegaan op de norm die de nieuwe Zorgbrede governancecode stelt t.a.v. de ‘open cultuur'. Stefan Peij zegt hierover in het artikel: “Met de code lijken brancheorganisaties een proces op gang te willen brengen om tot een invulling van de norm te komen.

Lees meer »

Beursgenoteerd. Laatste druppel voor RvC TMG?

Stefan Peij is geïnterviewd over de TMG overname: “Meestal blijft het bestuur in de lead bij de overname. Maar uiteindelijk is het wel de raad van commissarissen die de directie benoemt. Als er een verschil van inzicht is tussen de directie en commissarissen, dan ontstaat een lastige situatie. Die kan doorbroken worden door machtsmiddelen te gebruiken.”

Lees meer »

Kinderopvang. In- en extern toezicht veranderen snel

Een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn niet opgenomen in de governancecode kinderopvang. Welke trends in governance zijn zichtbaar en wat moet de kinderopvang daarmee?

Lees meer »

Universele governance code niet verstandig

In een ingezonden brief in het Financieele Dagblad (FD) op 3 maart 2017 reageert Governance University op de opinie van prof. dr. Mijntje Lückerath, die in het FD van 24 februari pleit voor één universele governance code voor alle sectoren.
Codes voor onder meer beursgenoteerde bedrijven, zorg-, onderwijs-, en woningbouwinstellingen zijn verder uiteen gaan lopen. In onze optiek is dat een logisch gevolg van het verschil in ontwikkelingstempo.

Lees meer »

Hoe overleef ik mijn externe toezichthouder?

Op die vraag werd antwoord gegeven door bestuurders en commissarissen van DNB, AFM, ING, het Commissariaat voor de Media en de Autoriteit Woningcorporaties tijdens het symposium op 31 augustus 2016 i.h.k.v. het tienjarig bestaan van Governance University.

Lees meer »

Feedback geven is in de top van het bedrijfsleven geen gemeengoed

Dat zegt Stefan Peij in een interview met Het Financieele Dagblad op 28 december 2015

Lees meer »

Must have voor commissarissen

In de Governance Update van mei 2015 noemt recensent Jacques Gerards het Handboek Corporate Governance “een onmisbaar overzicht van recente ontwikkelingen en relevante aspecten van bestuur en toezicht voor commissarissen”.

Lees meer »

Overhandiging eerste exemplaar nieuwe Handboek Corporate Governance

Op 4 maart 2015 overhandigde Stefan Peij het eerste exemplaar aan prof.dr. Barbara Baarsma, lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance, die in haar speech aangaf “jeuk” te krijgen van de discussie over vrouwen in de board.

Lees meer »

Flinke uitbreiding curriculum

Governance University heeft voor 2015 haar aanbod voor commissarissen, toezichthouders, directeuren, bestuurders, secretarissen uitgebreid met programma’s voor toezichthouders in pensioenfondsen, aandeelhouders, partner-accountants, juristen en compliance functionarissen.

Lees meer »

Onafhankelijkheid is belangrijkst voor de secretaris

Dat zei prof. Geert Raaijmakers tijdens de geslaagde zomerbijeenkomst voor secretarissen op 2 juli 2014 op ons kasteel Moersbergen. Voordien verzorgden alle collega's van GUA workshops voor de ongeveer 50 deelnemers, samen met prof. Wilco Oostwouder.

Lees meer »

Drieluik over participatieve medezeggenschap

De zorg om de fuik van de bestuurder in te zwemmen als OR -en de zorg bij de bestuurder om de regie kwijt te raken bij co-creatie-trajecten- is voorstelbaar, maar met goede afspraken zijn die zorgen goed hanteerbaar, zo concluderen de auteurs, beide partner/senior adviseur bij Governance University Advisory, vandaag in OR informatie.

Lees meer »

‘Transparantie komt toch, dus kan je het maar beter omarmen’

Aldus Bart de Lange in Vensters PO, april 2014. “Er zitten altijd nadelen aan transparantie, maar als je daarop focust regeert de angst in plaats van de kracht. En angst is nooit een goede raadgever.”

Lees meer »

‘Governanceregels Goededoelensector gedateerd’

‘De governanceregels, die zijn vastgelegd in de Code Wijffels (2005) en CBF Keur (2007) zijn gedateerd. Ze verdienen derhalve actualisatie.’ Schrijft Stefan Peij in Filanthropium Jaargids 2014-2015.

Lees meer »

Succesvol in Curacao, Aruba en Sint Maarten

Governance University verzorgt in de eerste helft van 2014 samen met University of the Dutch Carribean weer voor drie groepen op drie eilanden het commissarisprogramma AEC.

Lees meer »

Dos and donts bij opzet en uitvoering van compliancebeleid

Vanuit een waardengedreven visie op compliance ging Theo Schraven op 25 maart 2014 als key note spreker op de landelijke Compliance-dag van ActiZ, landelijke branchevereniging van zorgondernemers, in op de dos and don'ts bij opzet en uitvoering van compliancebeleid.

Lees meer »

Op zoek naar het eigen morele kompas

Theo Schraven verzorgde vlak voor Kerst 2013 voor de vereniging van toezichthouders in de zorg NVTZ een workshop met zelfreflectie als rode draad.

Lees meer »

Wilt u meer informatie over een van onze opleidingen, bel 0343 - 47 61 73.

Governance University maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK