Wat kan de Australische company secretary leren van de Nederlandse?

Tijdens het 34e jaarcongres van the Governance Institute of Australia in december 2017 in Melbourne sprak Stefan Peij ten overstaan van zo’n honderd uitvoerend en niet-uitvoerende bestuurders en secretarissen over ethics in de boardroom. Tegelijkertijd verscheen in hun magazine Governance Directions zijn artikel over de vraag of secretarissen mede-verantwoordelijk zijn voor de effectiviteit van de board en wat Australische secretarissen in dat opzicht kunnen leren van hun Nederlandse counterparts. Lees het gehele artikel via de download op de pagina Publicaties.

Lees meer »

Alumni- en relatiesite GUConnect.nl van start

Op de site kunnen alumni en relaties nieuws delen en jobs posten.
Zie guconnect.nl

Lees meer »

One-tier board. “Onbekend maakt onbemind”

Het was een opvallend bericht eerder deze maand: Acomo wil overstappen naar een one-tier bestuursmodel. Waarom zou een bedrijf hiervoor kiezen in plaats van het voor Nederland zo gebruikelijke two-tier model? Via “kortere lijnen” een slagvaardiger onderneming creëren.

Lees meer »

Zorgsector. “Gedrag en cultuur moeten effectief zijn”

De coverstory van Skipr (nr. 4, april 2017) gaat over transparantie in de zorg. Daarbij wordt ingegaan op de norm die de nieuwe Zorgbrede governancecode stelt t.a.v. de ‘open cultuur'. Stefan Peij zegt hierover in het artikel: “Met de code lijken brancheorganisaties een proces op gang te willen brengen om tot een invulling van de norm te komen.

Lees meer »

Beursgenoteerd. Laatste druppel voor RvC TMG?

Stefan Peij is geïnterviewd over de TMG overname: “Meestal blijft het bestuur in de lead bij de overname. Maar uiteindelijk is het wel de raad van commissarissen die de directie benoemt. Als er een verschil van inzicht is tussen de directie en commissarissen, dan ontstaat een lastige situatie. Die kan doorbroken worden door machtsmiddelen te gebruiken.”

Lees meer »

Kinderopvang. In- en extern toezicht veranderen snel

Een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn niet opgenomen in de governancecode kinderopvang. Welke trends in governance zijn zichtbaar en wat moet de kinderopvang daarmee?

Lees meer »

Universele governance code niet verstandig

In een ingezonden brief in het Financieele Dagblad (FD) op 3 maart 2017 reageert Governance University op de opinie van prof. dr. Mijntje Lückerath, die in het FD van 24 februari pleit voor één universele governance code voor alle sectoren.
Codes voor onder meer beursgenoteerde bedrijven, zorg-, onderwijs-, en woningbouwinstellingen zijn verder uiteen gaan lopen. In onze optiek is dat een logisch gevolg van het verschil in ontwikkelingstempo.

Lees meer »

Hoe overleef ik mijn externe toezichthouder?

Op die vraag werd antwoord gegeven door bestuurders en commissarissen van DNB, AFM, ING, het Commissariaat voor de Media en de Autoriteit Woningcorporaties tijdens het symposium op 31 augustus 2016 i.h.k.v. het tienjarig bestaan van Governance University.

Lees meer »

Feedback geven is in de top van het bedrijfsleven geen gemeengoed

Dat zegt Stefan Peij in een interview met Het Financieele Dagblad op 28 december 2015

Lees meer »

Must have voor commissarissen

In de Governance Update van mei 2015 noemt recensent Jacques Gerards het Handboek Corporate Governance “een onmisbaar overzicht van recente ontwikkelingen en relevante aspecten van bestuur en toezicht voor commissarissen”.

Lees meer »

Overhandiging eerste exemplaar nieuwe Handboek Corporate Governance

Op 4 maart 2015 overhandigde Stefan Peij het eerste exemplaar aan prof.dr. Barbara Baarsma, lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance, die in haar speech aangaf “jeuk” te krijgen van de discussie over vrouwen in de board.

Lees meer »

Flinke uitbreiding curriculum

Governance University heeft voor 2015 haar aanbod voor commissarissen, toezichthouders, directeuren, bestuurders, secretarissen uitgebreid met programma’s voor toezichthouders in pensioenfondsen, aandeelhouders, partner-accountants, juristen en compliance functionarissen.

Lees meer »

Onafhankelijkheid is belangrijkst voor de secretaris

Dat zei prof. Geert Raaijmakers tijdens de geslaagde zomerbijeenkomst voor secretarissen op 2 juli 2014 op ons kasteel Moersbergen. Voordien verzorgden alle collega's van GUA workshops voor de ongeveer 50 deelnemers, samen met prof. Wilco Oostwouder.

Lees meer »

Drieluik over participatieve medezeggenschap

De zorg om de fuik van de bestuurder in te zwemmen als OR -en de zorg bij de bestuurder om de regie kwijt te raken bij co-creatie-trajecten- is voorstelbaar, maar met goede afspraken zijn die zorgen goed hanteerbaar, zo concluderen de auteurs, beide partner/senior adviseur bij Governance University Advisory, vandaag in OR informatie.

Lees meer »

‘Transparantie komt toch, dus kan je het maar beter omarmen’

Aldus Bart de Lange in Vensters PO, april 2014. “Er zitten altijd nadelen aan transparantie, maar als je daarop focust regeert de angst in plaats van de kracht. En angst is nooit een goede raadgever.”

Lees meer »

‘Governanceregels Goededoelensector gedateerd’

‘De governanceregels, die zijn vastgelegd in de Code Wijffels (2005) en CBF Keur (2007) zijn gedateerd. Ze verdienen derhalve actualisatie.’ Schrijft Stefan Peij in Filanthropium Jaargids 2014-2015.

Lees meer »

Succesvol in Curacao, Aruba en Sint Maarten

Governance University verzorgt in de eerste helft van 2014 samen met University of the Dutch Carribean weer voor drie groepen op drie eilanden het commissarisprogramma AEC.

Lees meer »

Dos and donts bij opzet en uitvoering van compliancebeleid

Vanuit een waardengedreven visie op compliance ging Theo Schraven op 25 maart 2014 als key note spreker op de landelijke Compliance-dag van ActiZ, landelijke branchevereniging van zorgondernemers, in op de dos and don'ts bij opzet en uitvoering van compliancebeleid.

Lees meer »

Op zoek naar het eigen morele kompas

Theo Schraven verzorgde vlak voor Kerst 2013 voor de vereniging van toezichthouders in de zorg NVTZ een workshop met zelfreflectie als rode draad.

Lees meer »

Wilt u meer informatie over een van onze opleidingen, bel 0343 - 47 61 73.