Toezichtvisie en toetsingskader

In de toezichtvisie en het toetsingskader formuleert de raad van commissarissen hoe de toezichthoudende rol binnen de organisatie dient te worden ingevuld. In de toezichtvisie staat namelijk beschreven op welke wijze er concreet toezicht gehouden wordt en waar de accenten zullen worden gelegd.

Een toezichtvisie geeft daarmee houvast voor het bestuur en de raad van commissarissen in het toezicht op de corporate governance van een organisatie. Door een helder geformuleerde toezichtvisie heeft men scherp voor ogen hoe het toezicht zich verhoudt tot het bestuur, de organisatie en de overige stakeholders. Daarnaast geeft het een leidraad en legitimatie voor het handelen van de toezichthoudende organen. Een toezichtvisie is richting zowel internen als externen zeer nuttig als verantwoordingsdocument.

Onderwerpen in een toezichtvisie

De inhoud van een toezichtvisie is sterk afhankelijk van de eigenschappen van een organisatie. Wat zijn bijvoorbeeld de missie en de visie? Wat zijn de sterke punten en de zwakke punten van de organisatie, van de bestuurders en van de organisatiestructuur?

De onderwerpen die in een toezichtvisie aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld de wijze waarop de leden van de raad van commissarissen onderling met elkaar omgaan. Wat de normen en de waarden zijn van de organisatie en hoe deze doorwerken in de wijze van toezicht.

Daarnaast wordt veelal in de toezichtvisie aangegeven hoe de missie van de organisatie zich vertaalt in de het toezichtbeleid, wat het gewenste profiel is van de commissarissen en hoe de inrichting van de toezichthoudende organen er uit dient te zien. Tevens wordt in een toezichtvisie beschreven aan welke onderwerpen extra aandacht wordt gegeven, de wijze en frequentie van het contact met de stakeholders, de zichtbaarheid en beschikbaarheid van de raad.

Een toezichtvisie is dus een veelomvattend en zeer belangrijk document die zorgvuldig dient te worden opgesteld. Het vormt namelijk de leidraad van het functioneren van toezicht binnen de organisatie.

Het ontwikkelen van de toezichtvisie

Wilt u uw toezichtvisie, toezichtkader, toetsingskader ontwikkelen en tegelijkertijd uw verbinding en de professionaliteit in uw Raad van Toezicht/Commissarissen versterken?

Ons team met ervaren boardroom adviseurs helpt u met het opzetten van een toezichtvisie, een helder toezichtkader en het toetsingskader ter bevordering van duidelijk, effectief, goed ingeregeld en professioneel intern toezicht.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden met betrekking tot het, gezamenlijk met één van onze adviseurs, opstellen van een toszichtvisie en een toetsingskader.

Wilt u meer informatie over een van onze opleidingen,
bel 0343 - 47 61 73.

Governance University maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK