Toezichtvisie en Toetsingskader

Herkent u dit? “De neuzen in onze RvC/RvT staan niet altijd dezelfde kant op, het lijkt erop dat we niet naar een gezamenlijk doen werken”

Ons team met ervaren boardroom adviseurs helpt u met het opzetten van een toezichtvisie, een toezichtkader en het toetsingskader ter bevordering van duidelijk, effectief, goed ingeregeld en professioneel intern toezicht. Dat is onderdeel van onze missie: de governance in Nederlandse bedrijven en instellingen op een hoger peil helpen brengen.

De RvT van een hogeschool constateerde tijdens de zelfevaluatie dat nog niet wordt voldaan aan de bepaling in de governancecode, waarin de RvT wordt gevraagd een toezichtvisie en toetsingskader op te stellen. In twee gesprekken met de RvT en het bestuur werden de visies, waarden en principes vanuit heldere vragen bij elkaar gebracht door de externe adviseur en de ingrediënten verzameld, die vervolgens de documenten in concept kon opstellen. Inmiddels is de eindversie gepubliceerd op de website van de hogeschool.

Wilt u meer informatie over een van onze opleidingen, bel 0343 - 47 61 73.