Board Effectiviteit

Herkent u dit? “Het is binnen onze RvC/RvT vaak lastig om op effectieve wijze tot goede besluiten te komen”; “Tussen de RvC en RvB bestaat veel ruis”

Ons team met ervaren boardroom adviseurs helpt u met uw persoonlijke of teameffectiviteit: samenwerken in en tussen topteams vanuit uw eigen stijl en drijfveren. Dat is onderdeel van onze missie: de governance in Nederlandse bedrijven en instellingen op een hoger peil helpen brengen.

De RvC van een bank vond het lastig om vanuit collectiviteit te werken richting het bestuur, omdat de persoonlijkheden nogal uiteen liepen. Governance University hielp de leden van de RvC hun persoonlijkheidsstructuur op eenvoudige en constructieve manier in kaart te brengen, waardoor de leden inzichtelijk kregen op basis van welke waarden en overtuigingen hun collega’s in de raad werken. Dat heeft bijgedragen in de kwaliteit van de onderlinge afstemming en werkt inmiddels in het voordeel van zowel deze RvC als het bestuur waar toezicht op wordt gehouden.

Wilt u meer informatie over een van onze opleidingen, bel 0343 - 47 61 73.